Křtěnov Pod Kojálem

21.03.2020

Křtěnov Pod Kojálem

Měli jsme krásný plán - vysadit v polích pás křovin s vtroušenými stromy, který by odděloval polnosti a v budoucnu skýtal potravu a úkryt zvěři a zároveň by sloužil jako zdroj osiva pro samovolné šíření druhů do krajiny, ze které se v posledních desetiletích dříve tak časté remízky a meze téměř dočista vytratily.
A jak to tak bývá, člověk si něco naplánuje, a ono je to nakonec všechno jinak. Změny začaly už pár týdnů před výsadbou, kdy se měla celá plocha zorat, ale bohužel se na ní pořád válely hromady navezeného dřeva. Sázet do zoraného tedy nebudeme, nevadí, nějak to zvládneme. Další zádrhel přišel vzápětí - jali jsme se s panem starostou vytyčovat. 9 metrů z katastru se smrsklo ztěží na šest, hned je nám jasné, že původní výsadbový plán vezme za své. Na podzim z těch plánovaných 120 keřů asi moc nevysadíme, nebudeme mít kam. Inu, "tady je přesnost zaměření plus mínus 2,5 metru..", nezbývá než improvizovat. A v podobném duchu pokračujeme dále.
21.3. se scházíme ve velmi omezeném počtu kus za Křtěnovem uprostřed polí, kde už na nás čeká oplocenka a pan starosta, který od časného rána vrtá díry. Jsme mu za to dost vděčné, práci to hodně urychluje, i když si musíme jamky zvětšovat a občas z půdy lovit pěkné kusy břidlice a místních vyvřelin. Dodržovat minimální předepsanou vzdálenost nám nečiní potíže, neboť spon jsme při vytyčování moudře stanovili na 2 metry. Slunce nám praží nad hlavou a konec oplocenky je pořád v nedohlednu. Pan starosta už dovrtal díry, teď za námi zalévá a rovnou přihazuje mulč.
Výsadbu jsme dokončily těsně před setměním. Máme zalito, posbírané cedulky z keřů, zbývá zamulčovat pár posledních metrů. Moc děkujeme firmě ČSOB, že nám umožnila založit druhově bohatý pás křovin, který bude útočištěm a zdrojem potravy pro rozličnou zvěř. Hlavně ale děkujeme panu starostovi za jeho obrovské nasazení.

Tereza Chuchmová

Vysázeno ve spolupráci:

ČSOB Křtěnov
Sdílet na Facebooku >
200 strom strom
Zpět na seznam >