Dosazení jabloňové aleje mezi Zaječicemi a Orlí

13.03.2020

Dosazení jabloňové aleje mezi Zaječicemi a Orlí

V pátek 13.3.2020 proběhla z prvních koronavirových výsadeb, kdy se 23 dobrovolníkům podařilo během 3 hodin vysadit podél polní cesty Zaječice - Orel 60 sazenic vysokokmenných jabloní starých a moštových odrůd. Došlo tím k obnovení původní ovocné aleje, která v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině jako liniová zeleň plní nenahraditelné ekologické funkce a zároveň větrolamu.
Ještě jednou díky za spolupráci všem, kteří se na výsadbě aleje podél cesty k Orli od začátku ledna podíleli: velké díky patří hlavně dobrovolníkům, kteří stromky vysadili a dárcům, především spol. RECUTECH, která nám v regionu pomáhá již několik let a spol. Kooperativa, které obě části výsadby financovaly a podpořily, portálu Zapojíme se, panu Vítězslavu Hauptovi a Cidrerii Kliment ze Všenor, kteří dodali stromky a Pospíšilově pile ze Srní, za kvalitní kůly a panu Suchému z obce Zaječice za příkladnou péči o nové výsadby. Ať nám rostou a dělají radost.

Petra Vašíčková

Vysázeno ve spolupráci:

RECUTECH s.r.o. Zaječice (okr. Chrudim)
Zobrazit galerii >
Sdílet na Facebooku >
35 strom 23 strom
Zpět na seznam >