Branišovice - lehké sázení v těžké době

23.10.2020

Branišovice - lehké sázení v těžké době

Sázeli jsme 20 ovocných stromů ve staré aleji v katastru obce Branišovice. Celá akce proběhla za dodržení všech aktuálních opatření proti šíření koronavirové nákazy.

Akci jsme připravovali již dlouho dopředu tak, aby mohlo vše proběhnout naprosto hladce. Se zkracujícím se časem a stupňující se pandemií COVID-19 však stoupala nejistota, zda sázení vůbec proběhne, případně jakým způsobem.
Stahující se smyčka vládních opatření postupně přiškrcovala zdroj potenciálních sazečů a široké rovné cesty právních rámců se měnily na uzounké stezky klikatící se mezi paragrafy. Čas se krátil a jediné co zatím úspěšně rostlo, byla nervozita koordinátorů. Nebylo vůbec jisté, jestli budeme sázet, jak budeme sázet a kdo bude sázet.
Nastal kritický okamžik, kdy byly stromy v zahradnictví vyňaty ze své rodné půdy. Bylo jasné, že akce musí proběhnout. S lidmi nebo bez nich. Naštěstí se podařilo zúčastněným organizacím najít cestu, jak výsadbu v rámci všech opatření realizovat, ale bylo jasné, že počet sazečů bude malý (tak malý, že by se dali spočítat na prstech jedné ruky, pokud by na ni rostlo 9 prstů). Hrozilo tedy, že sázení bude časově opravdu náročné. Vlak byl ale rozjetý a zastavit už jej nešlo.
V den D, v hodině H na místě M jsme se sešli spolu se dvěma pracovnicemi P ze společnosti dm drogerie a se zaměstnanci obce Branišovice. Rozprostřeli jsme se po poli a v bezpečné vzdálenosti jsme realizovali úvodní školení a instruktáž. Poté jsme se rozdělili do pracovních dvojic a za přísných bezpečnostních podmínek jsme zahájili ostré sázení.
Původní obavy z časové náročnosti výsadby se podařilo záhy rozptýlit. Úderným oddílům zaměstnanců obecního úřadu se dařilo v ostrém tempu připravovat díry tak kvalitně, že i Tereza Chuchmová by je na 5ti bodové škále ohodnotila 6ti body! To bylo mimo jiné umožněno i velmi dobrým výběrem místa, protože zdejší vysoce bonitní, kyprá, optimálně vlhká ornice se pod rýči kopáčů chvílemi jakoby sama rozestupovala. Za děrovači pak v bezpečné vzdálenosti neméně svižně postupovali zatloukači kůlů, dále sazeči, kteří do připravených děr kladli ovocné stromy, poté je zahrnovali hlínou, páskovali, oplocovali a zalévali. Díky tomuto nekompromisnímu postupu jen s minimem chyb jsme svého cíle dosáhli již po 2 hodinách a 57 minutách od slavnostního výkopu.
Na závěr proběhlo ještě upevnění památeční cedulky a bezpečné společné focení se zástupci sponzora, obce, organizátora a s jedním zástupcem čerstvě zasazených stromů.

Děkujeme společnosti dm drogerie za finanční zajištění akce a obci Branišovice za výběr místa a vydatnou pomoc s realizací.

Daniel Zembol

Vysázeno ve spolupráci:

Branišovice dm drogerie markt s.r.o.
Zobrazit galerii >
Sdílet na Facebooku >
20 strom strom
Zpět na seznam >