Alej na mezi v obci Třebihošť

12.04.2021

Alej na mezi v obci Třebihošť

Alej na mezi v obci Třebihošť vznikla na základě původní iniciativy ZŠ Bílá Třemešná, která se nakonec bohužel z důvodu protiepidemiologických opatření nemohla výsadeb zúčastnit. Sponzorem stromů a dalšího materiálu byla dm drogerie. Její pracovnice pomohly i přímo na místě při sázení, které se odehrávalo v "covidové době" improvizovaně a v termínu odloženém z podzimu 2020 na jaro 2021.
Koordinátorka a naše kolegyně Zuzana Kazmirowská v obavě z dalších možných komplikací, v nejistých podmínkách a v okrese zavřeném z důvodu vysokého počtu nemocných ještě před uzavřením ostatních okresů, povolala na pomoc své syny, kteří 16.-17. března statečně a až do západu slunce sázeli 23 stromů, švestky, jeřáby a javory babyky. V atmosféře určitého uvolnění dorazily 12. dubna tři pracovnice prodejny dm z Hradce Králové. Vysadily další tři stromy a třicet keřů, třešeň ptačí, vrby, lísky, růže šípkové, trnky, hlohy, kaliny, maliník a ptačí zob.
Vznikla tak mez s druhově bohatými porostem, který přeruší souvislou plochu pole a doufejme prospěje hmyzu a ptákům a jistě (bohužel) vzbudí zájem místní srnčí zvěře.
Žáci ZŠ Bílá Třemešná, kteří o sázení skutečně měli zájem, nemusejí být smutní, mohou převzít péči o výsadby, což je činnost velice užitečná, potřebná a může být zdrojem dlouhodobého poučení.
Děkujeme všem zúčastněným, dm drogerii a jejím dobrovolníkům, obci Třebihošť, která zajistila dopravu a uskladnění materiálu, i škole, která přišla s nápadem a iniciativou. Práci jsme společnými silami zvládli, i když to kvůli covidu bylo o poznání organizačně náročnější.

Lenka Dočkalová

Vysázeno ve spolupráci:

Třebihošť dm drogerie markt s.r.o.
Zobrazit galerii >
Sdílet na Facebooku >
26 stromů 30 keřů 5 osob
Zpět na seznam >