návrat dubů k Pískové Lhotě

27.11.2021

návrat dubů k Pískové Lhotě

V noci poprvé sněžilo! Meteorologové celý pátek strašili se sněžením a přicházející zimou. A opravdu i sem, do Polabí přišly teploty pod nulou a první sněhový poprašek. To nás ale samozřejmě nemohlo odradit.
Paní starostka dorazila chvíli po osmé a pustila se do neskutečného díla. Nachystala občerstvení, které by vylákalo i medvěda dávno uloženého k zimnímu spánku. A tak, když se před desátou začali trousit první dobrovolníci, vítala je s čajem, kávou, grogem i napečenými koláči, muffiny a v okolí se linula vůně připravované polévky na polední občerstvení. A jen tak mimochodem už hořel oheň, u kterého se každý mohl zahřát a mlsně pokukovat po nachystaných špekáčcích.
Zvěst o kulinářských hodech se zjevně rozkřikla do celého kraje, protože krátce po desáté dorazili brigádníci nejen z Pískové Lhoty, ale i z Poděbrad, Peček a snad i z Prahy. To celé doplnila početná skupinka zkušených sazečů z Hořátve.

Nezbylo tedy nic jiného, než si vysvětlit, jak se sází stromy s balem, jak se upevňují ke kůlům, jak si poradit s pletivem a hlavně, jak připravit vysazený stromek na první zálivku.
Poté jsme se rozdělili do přibližně deseti skupinek a pustili se do díla. Po poledni jsme měli přes osmdesát stromků v zemi. Občerstvili se a poté dosázeli poslední stromky.
Díky skvělé podpoře místních zemědělců se zvládla i zálivka. Takže stromky hned dostaly prvních 50 litrů vody. A protože to všechny bavilo, ještě jsme zvládli znovu všechny stromky projít, opravit jim zálivkové mísy a doplnit zeminu, kterou někde voda odplavila.
Po druhé hodině se už jen postávalo u ohně, pekly buřty a dojídala vynikající polévka.

Děkujeme moc všem dobrovolníkům, místnímu zemědělskému družstvu za rozvoz materiálu a zálivku. A hlavně paní starostce, která vše skvěle zorganizovala a vedle toho zvládla i spoustu stromků vysázet.

Až příště pojedete z Pískové Lhoty na Nymburk, budete moci kromě tří solitérních dubů obdivovat i novou dubovou alej. A i když na vás teď asi bude pražit slunce, věříme, že za nějakých 20-30let už pojedete krásně ve stínu a v závětří.

Ať se stromkům daří.

Tomáš Vodička

Vysázeno ve spolupráci:

GLS Czech Republic s.r.o.
Zobrazit fotogalerii >
Sdílet na Facebooku >
105 stromů 40 osob
Zpět na seznam >