Naše sázení

K dnešnímu dni jsme vysadili a zapojili

18217

stromů

14086

keřů

15852

dobrovolníků
Video

JAK TO PROBÍHÁ

Sázíme stromy a keře na místech, která pečlivě vybíráme s obecními úřady a dalšími majiteli. Peníze získáváme od firem a do sázení zapojujeme samotné zaměstnance darujících firem, ale i místní školy, spolky, dobrovolníky a znevýhodněné občany. Fungujeme jako prostředník mezi sponzory, lesními a okrasnými školkami, městskými úřady a dobrovolníky. Naším hlavním posláním je obnovovat a vysazovat nové aleje stromů, sázet remízky, doplňovat stromy do sadů a sázet stromy a keře všude tam, kde to dává smysl. Naším záměrem je podpořit vědomí, že pro přírodu můžeme jednoduchým způsobem udělat hodně dobrého.

CO DOKÁŽÍ STROMY A KEŘE

Stromy patří mezi největší organismy na zemi, jsou nejen potěchou pro oko, ale mají také celou řadu důležitých a pro život na zemi podstatných vlastností.

teplota

Chladící účinek mladého zdravého stromu odpovídá 10 klimatizačním jednotkám. Stromy dokáží ochladit město až o 5,5 °C, pokud zelená plocha zabírá alespoň 40 % zástavby.

vlhkost

Dospělý strom může ročně zadržet více než 15 000 litrů vody a zvlhčit vzduch v objemu až 400 litrů denně.

ovzduší

Vzrostlý strom vyrobí denně kyslík pro 50 lidí a pohltí 22 kg CO2 ročně, což je zhruba stejné množství, jaké vyprodukuje auto cestou z Prahy do Brna. Hektar lesa může zbavit vzduch až 50 tun prachových částic za rok.

FAUNA

Strom je domovem řady živočišných druhů – například na jednom dubu najdeme 500 až 1 000 druhů hmyzu. Stromy také snižují množství patogenních bakterií v prostoru o 10 – 20 %.

HLUK

Pás zeleně široký pouhé 3 m může snížit hlučnost až o 25 % a rychlost větru o 30 – 50 %.

Stromy patří mezi největší organismy na zemi, jsou nejen potěchou pro oko, ale mají také celou řadu důležitých a pro život na zemi podstatných vlastností.

teplota

Chladící účinek mladého zdravého stromu odpovídá 10 klimatizačním jednotkám. Stromy dokáží ochladit město až o 5,5 °C, pokud zelená plocha zabírá alespoň 40 % zástavby.

vlhkost

Dospělý strom může ročně zadržet více než 15 000 litrů vody a zvlhčit vzduch v objemu až 400 litrů denně.

ovzduší

Vzrostlý strom vyrobí denně kyslík pro 50 lidí a pohltí 22 kg CO2 ročně, což je zhruba stejné množství, jaké vyprodukuje auto cestou z Prahy do Brna. Hektar lesa může zbavit vzduch až 50 tun prachových částic za rok.

FAUNA

Strom je domovem řady živočišných druhů – například na jednom dubu najdeme 500 až 1 000 druhů hmyzu. Stromy také snižují množství patogenních bakterií v prostoru o 10 – 20 %.

HLUK

Pás zeleně široký pouhé 3 m může snížit hlučnost až o 25 % a rychlost větru o 30 – 50 %.

CENÍK

Sázíme nejčastěji dvě velikosti stromů. Menší o velikosti 1,5m - 2,5m a větší o velikosti 2,5m - 3,5m. Tyto stromy totiž už nezadusí tráva, která je ve svém růstu rychlejší, ale zároveň manipulace s těmito stromy je dobře zvladatelná pro dobrovolníky a stromy ještě nejsou příliš „zhýčkané“ z okrasných školek.

1 800 Kč za strom
1,5 až 2,5 m vysoký strom s jedním kůlem

2 500 Kč za strom
2,5 až 3,5 m vysoký strom ke třem kůlům

300 Kč za keř

V ceně je již zahrnuto vše potřebné včetně dopravy, materiálu a nářadí. Minimální počet stromů pro výsadbu je 15.

Chci koupit jako firma >
Chci koupit jako jednotlivec >
Kopání díry

ČASTÉ OTÁZKY

PODLE ČEHO VYBÍRÁME LOKALITU?

Společně s obecním úřadem a sázející firmou domluvíme lokalitu tak, aby vyhovovala pokud možno všem – v úvahu bereme finanční možnosti dárce, počet sázejících lidí, množství stromů, které je třeba vysadit, bezpečnost místa pro dobrovolníky, ale také smysl a účel, ke kterému budou nově vysazené stromy sloužit.

KDY SE STROMY A KEŘE SÁZÍ?

Ideální dobou pro vysazování stromů a keřů je období vegetačního klidu. Stromy či keře tak mohou veškerou svou sílu soustředit na uchycení se na novém místě. Nejlepší je sázet na jaře (březen, duben) a na podzim (říjen, listopad). Mimo tato období je možné sázet stromy kontejnerované, které bývají zpravidla výrazně dražší a jejich uchycení může být náročnější. Z toho důvodu sázíme mimo období vegetačního klidu jen výjimečně a za zvlášť domluvených podmínek.

JAK DLOUHO DOPŘEDU JE VHODNÉ VÝSADBU

DOMLOUVAT?

Jednání s obcemi jsou zpravidla otázkou měsíců. Až na výjimky musí vše projít zasedáním zastupitelstva, příp. komise pro životní prostředí či jinými orgány a radami obcí. Ideální je tedy mít podzimní sázení předdomluveny již před letními prázdninami a jarní sázení řešit nejpozději v lednu. Některá místa máme s obcemi předjednaná, pak je možné sázet ihned, ale nelze si až tolik vybírat lokalitu nebo počty stromů

JAKÉ STROMY SÁZÍME?

Zaměřujeme se na výsadbu původních dřevin jako je lípa, javor, dub, olše, jilm, bříza… Nevysazujeme vyšlechtěné kultivary ani malé lesní sazeničky. Obnovu lesa přenecháváme ze zákona zodpovědným institucím a majitelům lesů. Sázíme stromy 1,5 až 2,5m vysoké, nebo vzrostlé stromy ve velikosti 2,5 až 3,5m. Tato velikost zajistí, že stromy nezadusí tráva, která je ve svém růstu rychlejší. Zároveň manipulace je ještě dobře zvladatelná pro dobrovolníky a stromy nejsou příliš „zhýčkané“ z okrasných školek.

JAK PROBÍHÁ SAMOTNÁ VÝSADBA?

V domluvený den připravíme nářadí, stromy, keře a veškerý potřebný materiál. Společně si ukážeme, jak se sází strom či keř, a pak se již dobrovolníci pustí do práce. Organizátor ze Sázíme stromy je k dispozici, pomáhá a dohlíží na správně provedenou výsadbu. Dobrou zkušenost máme se sázením půldenním, na 3 až 4 hodiny. Organizujeme však i sázení na celý den. V případě zájmu zajistíme s obcí místo pro táborák, opékání buřtů je příjemné zpestření zejména v podzimních měsících.

KDO SE O STROMY A KEŘE NÁSLEDNĚ STARÁ?

Ihned po výsadbě přebírá stromy a keře do péče obec, která zajistí zálivku a péči o stromy či keře nejméně po dobu následujících tří let. Děje se tak na základě uzavřeného Závazku k následné péči.

PROČ JE POTŘEBA SÁZET I KEŘE?

Keře jsou nedílnou složkou krajiny, mají všechny funkce, které zastávají stromy. Jsou ale méně náročné na prostor, můžeme je sázet i do míst, kde by stromy neměly dostatek místa. Nejsou tak náročné na zálivku v prvních letech života, proto mají lepší startovní podmínky nežli stromy. Keře také důležitým způsobem doplňují stromové výsadby, tvoří střední rostlinné patro, mohou tak připravit mikroklima pro stromy, kde by jejich ujmutí bylo kvůli vnějším podmínkám obtížné.