Školní arboretum na ZŠ JAK Přerov - Předmostí

20.10.2019

Školní arboretum na ZŠ JAK Přerov - Předmostí

Nedělní dopoledne bylo na ZŠ JAK Přerov - Předmostí ve znamení dosadby školního arboreta. Již v minulém roce se zde vysadilo několik stromů a keřů jež jsou součástí naučného lesoparku a letos se pokračovalo. Počasí bylo na výbornou a nálada všech zúčastněných taktéž a tak jsme se pustili do práce. Velké poděkování patří sponzorující firmě Olympus Medical Products Czech spol. s.r.o.​ a jejím zaměstnancům, dále vedení školy za pomoc při organizaci celé akce.

Planted in cooperation with:

Olympus Medical Products Czech spol. s r.o.
View the gallery >
Share it on Facebook >
13 stromů 18 keřů 22 osob
Back to the list >