Obnova stromořadí mezi obcemi v mikroregionu Brodec

10.04.2021

Obnova stromořadí mezi obcemi v mikroregionu Brodec

V sobotu 10. dubna jsme se sešli před obecním úřadem v obci Chleny. My, koordinátoři ze Sázíme stromy z. ú., a zaměstnanci obce Chleny. Od rána nám přálo počasí, po prosněženém týdnu vysvitlo Slunce a připomnělo se přicházející jaro.

Krátce po deváté hodině jsme začali ukázkou výsadby stromu. Nebylo nás vzhledem k trvajícím opatřením mnoho, ale díky zkušenostem a nadšení přítomných šla práce pěkně od ruky. Jednotlivci se zaměřili na jednotlivé kroky výsadby a mezi Chleny a Přestavlky se během několika hodin objevilo stromořadí ovocných stromů. Za několik let budou kolemjdoucím poskytovat stín a své plody švestky, ryngloně, jabloně a hrušně. Po výsadbě byly ostříhané, zasazené stromky pořádně zality vodou z cisterny. Nezbývá než doufat, že odolají předpokládané letní invazi hrabošů.
Po krátké obědové pauze u přenosného ohniště jsme se přesunuli na druhou lokalitu mezi Chleny a Lhotami u Potštejna. Sázeli jsme javory ke třem kůlům. Díky těžkému bucharu a měkké hlíně šlo vše hladce i zde. V podvečer po výsadbě jsme se zastavili na vyhlídce nad obcí. Pobavili jsme se o následné péči, o potřebě zálivky, výchovném řezu a o dalších výsadbách v mikroregionu. Už dnes se těšíme na podzim, kdy, doufejme, proběhne dosadba stromořadí na katastrech okolních obcí.

Děkujeme všem jednotlivým dárcům i firmám, které darovaly finance na tuto výsadbu, jmenovitě ČSOB, Notum Technologies s.r.o. a eVisions Advertising s.r.o.

Jakub Sobotka

Planted in cooperation with:

ČSOB Notum Technologies s.r.o.  eVisions Advertising s.r.o. Chleny
View the gallery >
Share it on Facebook >
66 stromů 5 osob
Back to the list >