ArtPark Pardubice - u svaté Trojice

26.11.2022

ArtPark Pardubice - u svaté Trojice

Na kraji Pardubic, nedaleko rafinérie Paramo vzniká nový přírodní park. Je to dílo místních nadšenců (Okrašlovací spolek U svaté Trojice), kteří místo postupně vyklízejí a revitalizují. Sledovat můžete např. na instagramu: @artparktrojice. Naše organizace se do procesu obnovy zapojila v momentě, kdy na vyklizeném území mohla být zasazena zeleň a bylo potřeba dárců. Náš dárce - firma RECUTECH s.r.o. zafinancovala 50 kusů moruší bílých. A díky tomuto obrovskému daru teď místo skládky v revitalizované oblasti koření velké množství ovocných stromů.
Sázeli jsme na území, které patří Státnímu pozemkovému úřadu, od kterého má Okrašlovací spolek pozemky pronajaty.
Termín výsadby jsme kvůli mrazivému počasí (moruše jsou na teploty náchylné) odkládali. Výsadba stromů se nakonec konala v sobotu 26.11.2022 od 10.. hodin. Ten den bylo příjemných 6 stupňů. Přišlo nám celkem 11 dospělých dobrovolníků, 5 dětí a jeden veselý psík. Z toho jedna účastnice přijela až z Prahy. Za Sázíme stromy na akci byli 2 koordinátoři a za Okrašlovací spolek přišli další 3 osoby. Počet dobrovolníků na množství stromů není velký. Na začátku spíš byli všichni vyděšení, jestli to zvládneme, ale nakonec se z toho vytvořilo skvělé celodenní setkání. Postupovali jsme spíš pomalu, na pohodu a dbali na bezpečnost a záda každého z nás :-). Přálo nám i počasí - jen občas zamrholilo, dokonce na chvíli vyšlo i slunce.
Díky všem okolnostem jsme stihli u práce i povídat. Což ruku v ruce přispělo k vytvoření nových místních vazeb.
Akci zpříjemnili členové Okrašlovacího spolku, kteří přinesli gril a maso, společně jsme tak i poobědvali a měli síly pokračovat i v odpoledních hodinách. Poslední jedinci zůstávali až do cca 16té hodiny, aby ještě stromky zalili.
Dobrovolníky nám pomáhala shánět místní NNO Dobrovolnické centrum KONEP.
Stromy jsou tedy zasazené, od teď o ně bude pečovat Okrašlovací spolek U svaté Trojice.

Eva Dorňáková

Planted in cooperation with:

RECUTECH s.r.o. Okrašlovací spolek U svaté Trojice
View the gallery >
Share it on Facebook >
50 stromů 11 osob
Back to the list >